TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Başarı ve Motivasyon

0 Comments

Bizi başarılı ya da başarısız yapan motivasyonumuzdur. Her insanı aynı şekilde motive edemeyiz. İnsanları motive edebilmenin en önemli unsuru onların ihtiyaçlarını bilmektir. İhtiyaçları beş grupta inceleyebiliriz. Bu ihtiyaçları incelediğimizde motivasyonla ilgili hangi durumda olduğumuzu gösterecektir.

1-Fizyolojik İhtiyaç: İnsanların hayatının sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar. Yemek yeme, içmek, uyumak, nefes almak gibi zorunlu ihtiyaçlar.

2-Güven İhtiyacı: Burada her türlü güvenlik ihtiyacı söz konusudur. Gelecek güvencesi, iş güvencesi, barınma, hastalıktan korunma gibi.

3-Sosyal İhtiyaçlar: Fizyolojik ihtiyaçlar ve güven ihtiyacının tatmininden sonra sosyal ihtiyaçlar devreye girer. Bir grubun parçası olmak, birlik beraberlik, aidiyet gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı müddetçe kişiler kendilerin yalnız ve terk edilmiş hissedecektir.

4-Saygı İhtiyacı: Bunu ikiye ayırabiliriz.

a)Başkaları tarafından kendine gösterilen saygı ve verilen değerle ilgili ihtiyaçlardan olan; mevki, şöhret, takdir edilme v.b
b)İnsanın kendine duyduğu saygı, kendine güven, bağımsızlık, başarı, v.b

5-Kendini Gerçekleştirebilme İhtiyacı:

Tüm bunlar sosyal ihtiyaçların bir ifadesidir. Sosyal ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bulundukları sosyal ortamda saygı görmek yani bulundukları toplumda önemli olduklarını hissetmek isteyeceklerdir. Bunlardan bir tanesinin o ya da bu nedenden dolayı elimizden gittiğinde kendimize inancımızı ve başarabileceğimiz duygusunu kaybedebiliriz.

Kısacası Bütün bunları niçin istiyorum? Mutlu olmak, üretici olmak. Bunun için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymak gerekir. Burada bahsettiğimiz hedefler, somut, ölçülebilir, sizin ve çevrenizin yararına olmalıdır. Sadece hayal kurmak yetmiyor. Harekete geçmek gerekir. “Başarı”ya ulaşmak için tek yoldur.

Hz. Mevlana`nın dediği gibi başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran tek fark, başarılı insanlar başarısız insanların görüp de yapamadıklarını yapabilen insanlardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.