TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Beyin Frekansları 

0 Comments

Beyin Dalgaları Nedir ve Bundan Nasıl Faydalanabiliriz?

Değişik şuur halleri ve Beyin Dalgaları

Değişik şuur halleri, parapsikolojide insanın uyanıkken bulunduğu olağan şuur halinden farklı şuur hallerini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır.

Terim ilk kez ABD li psikoloji profesörü ve parapsikolog olan Charles Tart tarafından ortaya atılmıştır. Elektroansefalograf aygıtının icadı, beyin dalgalarının ölçülebilmesine ve insanın “uyanık şuur hali”nden farklı olan şuur hallerinin sınıflandırılabilmesine olanak sağlamıştır. (Beyin dalgalarını 1924 de keşfeden Alman psikiyatr Hans Berger ile başlayan laboratuar testleri sonucunda beynin alfa, beta, teta ve delta dalgaları diye adlandırılan elektriksel etkinliklerde bulunduğu saptanmıştır.)

Bu alandaki bilimsel araştırma sonuçlarına göre, örneğin hafif hipnoz, meditasyon, dalgınken düş görme, uyku-uyanıklık arası gibi hallerde beyin, alfa ritmi denilen, 8 Hz. ile 13 Hz. arası dalgalar yayınlamaktadır. Beta dalgaları (14-27 Hz.) ise yalnızca insanın olağan “uyanık şuur hali” sırasında yayınlanmaktadır.

Beyin dalgalarının elektroensefalograf (eeg) cihazı ile dört çeşidi keşfedilmiştir.

beta: zihnin uyanık olduğu, mantıklı düşünülen, somut problemler çözülmeye çalışılan zamanlarda ortaya çıkan dalgadır. hızlıdır, sert iniş-çıkışlıdır. dört dalga arasında frekansı en yüksek olandır. bir konuyla meşgulken, heyecanlanıldığında ve çevre faktörlerinden fazlaca uyarı alındığında oluşur.

alfa: biraz rahatlama, heyecanın yatışması, bilincin serbestleşmesi durumlarında görülür. hayal kurulduğunda veya herhangi bir şey görselleştirildiğinde de bu dalgalara rastlanılabilir.

teta: zihnin bilinçsiz olduğu durumlarda, uyku halinde ve derin meditasyonda ortaya çıkar. bu dalgalar, aynı zamanda, bastırılmış duyguların ortaya çıkarılmasında veya yaratıcılık için gerekli bağlantıların kurulmasında önemli rol oynar.

delta: bilinçsiz zihnin derinliklerinde, uykunun en derin evrelerinde görülen; düşük frekanslı, düzensiz dalgalardır.

yatakta kitap okurken beta, uyku geldikçe düşük frekanslı beta, kitabı bırakınca alfa, uyku bastırdıkça teta, uyku derinleştikçe delta dalgaları daha çok görülür. beyinde aynı anda tek bir dalga yoktur. bir tür dalga baskın olsa bile, tüm dalgalar üretilir.

öğrenme betada değil, alfada daha başarılıdır. beynin alfa dalgaları yayması, sakin ve huzurlu hissedildiğinin kanıtıdır. bununla beraber, uykuda yabancı dil öğrenme teknikleri, teta ve deltada da beynin öğrenmeye açık olduğunu gösterir.

yaratıcılık; alfa, teta ve delta hallerinde yüksektir. uyanma esnasında bu dalgalar görüldüğü için, uyanma anı ve uyandıktan hemen sonrası yaratıcılık açısından verimlidir.

rene descartes, bu durumdan fazlasıyla yararlanmıştır. zayıf ve çelimsiz bir çocuk oluşu, 8 yaşından itibaren 10 yıl devam ettiği cizvit okulundaki müdürün ona acımasını sağlamıştır. okulda istediği saatte kalkma hakkı olan descartes, büyüyünce de bu alışkanlığını devam ettirmiştir. analitik geometriyi, bir sabah yatağında uzanırken, tavandaki sineğin hareketlerini izlerken geliştirmiştir. tavanın köşesine yaklaşan sineğin uzaklığını hesaplarken köşeyi oluşturan tavan ve odanın iki duvarının koordinat düzlemleri olabileceğini düşünmüştür.

Bilinçli olarak Alfa ya geçme egzersizi

vucudunu fotokopi cihazı gibi taradıgını düşün ve kas gerginliğine 0-10 arasında bir not ver. (0 cok gevşek 2 masaj yapılmış yada uzun bir duştan çıkmış gibi 10 çok gergin)

ornegin kas gerginliği 6 olsun.

1.şimdi aldıgın nefesin parlak mor renkte bir nefes oldugunu varsay ve bu mor nefes yasemin yada papatya kokulu bir mor nefes olsun. aldıgın her nefeste bu yasemin yada papatya kokulu mor ışıkla doluyorsun ve gevşiyorsun. Tüm vücuduna bu mor ışık doluyor. kasların pamuk gibi gevşiyor.

1 dk kadar bu zihinsel egzersizi yaptıktan sonra kas gerginliğini tekrar değerlendir.

kas gerginliği 3 ve altına düşene kadar buna devam et.

2. seçenek: kas gerginliğine not verdikten sonra 2 dk boyunca derin nefesler alırken vucudunu kas ve serbest bırak. surekli olarak ust beden alt bedenini sık ve serbest bırak ve derin nefesler al.

kas gerginliği 3 ve altına düşene kadart devam et.

not: alfa yada hafif trans durumu bilincaltının telkine ve değişime kendini açtıgı bir zihinsel boyuttur. olumlama, yaratıcı imgeleme, geribildirim ve tüm nlp ve koçluk seanslarında ayrıca ders çalışma, yabancı dil öğrenme, sınav öncesi alfaya geçmek verimi ve başarıyı ciddi ölçüde yükseltir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.