TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Duygusal Zeka Nedir?

0 Comments

Bireyler duyguları ile sürekli olarak hareket etmektedir. Duygular, bireylerin çok kez yaşantısını etkilemektedir. Birçok insan duyguları ile hareket eder. Özelikle duygusal zeka nedir, duygusal zeka, Daniel goleman duygusal zeka kavramları merak edilmektedir. Duygusal zeka kişilerin çevresi ile ilgilidir. Özellikle bireylerin çevresinde yer alan kişilerin duygu analizi duygusal zeka içerisinde yer almaktadır. İnsan beyni farklı bir yapıya sahiptir. Beyinde bulunan sağ ve sol loblar zekanın seviyesini belirlemektedir. Beyinde bulunan sağ lob duygusal zeka ile yakın bir ilişkidedir. Duygusal zeka kavramı bireylerin sosyal yaşantısını ele almaktadır. Yakın çevre, aile ve iş faktörü duygusal zekayı oldukça etkiler. Duygusal zeka sayesinde bireyler duygularını harekete geçirmektedir

Duygusal Zeka Aşamaları Nelerdir?

Beyin yapısı ile insanları diğer canlılardan ayırmaktadır. Düşünme ve duygusal birçok faaliyet insan beyni ile yapılabilmektedir. Duygusal zeka kavramı sosyal çevreyi ele alırken dört önemli noktadan oluşur. Bu aşamalar:

  • Bireylerin duygularını anlamaya çalışmak
  • Sinir, şüphe tarzı kötü duyguların arasından sıyrılmak
  • Bireylerin duygu ve düşünce kontrolünü yapabilmesi
  • Hissedilen duygularını diğer Bireylerin duyguları ile karşılaştırılması

Duygusal zeka aşamaları bireylerin duygu ve düşüncelerini çoğu kez etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Kişilerin yaşadıkları olaylar karşısında bilinçlenmesi ve olayları bir sıraya koyması duygusal zeka ile ilgilidir. Bireyler birçok olay karşısında ruhsal anlamda etkilenir. Özellikle olayların seyrine göre sinirlenme, sakinleşme gibi farklı duyguları yaşayabilmektir. Duygular bireylerin düşünmesi, olaylar karşısında harekete geçmesini sağlar. Özellikle karşılıklı ilişkilerde bireylerin birbirlerini anlaması duygusal zeka ile meydana gelmektedir. Sosyal davranışlar, iç ve dış dünya da duygu dünyası ile ilgilidir.

Duygusal Zeka Neden Iq’dan Önemlidir?

Duygular bireyleri yönlendiren değerlerdir. Özellikle bireylerin anlaşılmasında, olayların yorumlanmasında büyük öneme sahiptir. Daniel Goleman bu konu hakkında geniş arayışlara yer vermektedir. İnsan beyni sürekli olarak duygu ve düşünceler ile ilişki içindedir. Duygusal zeka her anlamda bireylerin yaşantılarına dahil olmaktadır. Zeka faktörü çoğu kez IQ ile adlandırılır. Ancak duygusal zeka birçok konuda öne geçmektedir. Birçok konuda başarılı olmamızı sağlayan duygusal zeka kavramı olarak bilinmektedir.

Duygusal zeka çoğu kez aile ve yaşantı üzerinden etkilenir. Bireylerin bebeklikten itibaren kazandıkları birçok gelişim duygusal zeka ile ilgilidir. Duygusal zekanın gelişimini çevre belirlemektedir. Aile ortamı, duygusal zekanın gelişiminde çok büyük öneme sahiptir. Özellikle anne ve babanın çocukları üzerindeki hisleri ve duyguları oldukça etkilidir.

Anne ve babanın çocuğu duygusal olarak anlamaması, çocuğun duygusal anlamda eksik kalmasına sebep olacaktır. Özellikle bireylerin çocuklarını duygusal olarak yok sayması kötü sonuçlara yol açabilir. Bu durumların sonucunda gelişim konusunda çok büyük sıkıntılar meydana gelmektedir. Ayrıca çocukların olduğundan fazla serbest kalması da duygusal zekanın gelişimi konusunda büyük sıkıntılara yol açabilir.

Duygusal zeka aile ve çevre arasında yapılan ilişkiden oldukça etkilenir. Doğru kurulan iletişim duygusal zekanın gelişiminde büyük rol oynar. Hayatınızı farklı olarak yönlendirecektir. Özellikle duygusal zekanın çevre içinde büyük etkisi vardır.

Daniel Goleman Kimdir?

Daniel Goleman 1946 yılında Kalifornia şehrinde dünyaya gelmiştir. Ünlü bir psikolog olan Daniel duygusal zeka hakkında önemli çalışmalar yapmıştır. Duygusal zeka hakkında yer alan birçok kaynağı farklı dillerde ortaya koymuştur. Yazdığı ve çevirdiği yazılar birçok anlamda beğeni toplamıştır. Yaşantısında ve birçok alanda duygusal zekanın araştırmalarını detaylı olarak yapmıştır.

Goleman duygusal zeka kavramını farklı olarak ele almıştır. Duyguyu yorumlarken, bireylerin hissettikleri hislerin doğrultusunda olduğunu belirtmiştir. Duygunun bireyin yaşantısını yönlendirdiğini ve olayların seyrini etkilediğini dile getirmiştir. Daniel Goleman duygusal zeka kavramını açıklarken birçok noktaya dikkat etmiştir.

Duygusal zeka hakkında farklı yorumlar ortaya atmıştır. Özellikle bireylerin başkalarını anlama, başkalarına yaklaşım konusunda bilgiler vermiştir. Karşılıklı olarak empati kurmayı duygusal zeka ile yorumlamıştır. Daniel Goleman duygusal zeka kitabını ele almıştır. Kitabında duygusal zeka hakkında birçok faktörü ele almıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.