TELEFON :

+38348166227 / 00355684589833

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Etkili İletişim

0 Comments

Doğru ve etkin iletişim, dinleme, anlama, anlatma yetilerini geliştirip hayatınızın her alanını daha keyifli hale getirir.                                                                                                                                           Sağlıklı ve doğru iletişim kurabilmek başarı ve özgüveni de beraberinde getirecektir.

İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim  başarıyı ve  mutlu bir hayatı beraberinde getirerek huzurun kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

Eğitim Amacı:

• Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak

• İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak

• Kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak

• Kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmak

  • · sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

Eğitim İçerikleri

İletişim Nedir

İletişim Çeşitleri

Asıl söylemek istediklerimiz

3 dilde iletişim

Empatik İletişim Nedir

İletişimde Uyum ve Ahenk

Sözlü ve Sözsüz İletişim

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Metaprogramsal İletişim Tarzımız

İletişim Engelleri ve Aşma Yolları

Faydaya dayalı Kazan-Kazan İlkesi

Yanlış Dinleme

Etkin Dinleme

Milton dil kalıpları

Soru Sorma İlkeleri

Empatik 3 Sandalye Metodu

Kritik Sandviç Metodu

Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri

Kişilik Tiplerine Göre İletişim

İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri

Algılama Biçimlerine Göre İletişim

 

Süre: 1 gün (6 saat)

Leave a Comment

Your email address will not be published.