TELEFON :

+38348166227 / 00355684589833

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Etkili Takım Çalışması Eğitimi 

0 Comments

Amaç:

Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak. Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Katılımcı Profili

Program kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar.

Eğitim Detayları

Takım Ve Grup Nedir?

Takım İle Grup Arasındaki Farklar,
Takımın Özellikleri ,
Takım Çeşitleri,

Kişilik Tipolojileri ve Takım,

Farklılık Zenginliktir,
Takım Çalışmasının Gerekçeleri,
Takım Çalışmasının Çalışanlara Ve Kuruma Katkısı,
Etkili Bir Takımın Nitelikleri,
Takım Oluşturma Basamakları,

Başarılı Görev Dağılımı,

Takım Üyelerinin Güçlü Yönlerinin Takım Başarısına Kanalize Edilmesi,

Takım Üyelerinin Zayıf Yönlerinin Geliştirilmesi,

Takım İçi-Dışı Etkili İletişim ve İşbirliği,

Takım İletişiminde Sinerji,
Vizyoner Takım,
Takım Organizasyonu ve Takımda Liderlik,
Takımı Yönetmek,
Takımı Başarıya Götürecek Hususlar,
Takım İçi Dayanışma – Çatışma İlişkileri,
Takım ruhu, Heyecan ve Birlik Duygusunun Sağlanması,

Verimlilik Artırıcı Çalışmalar,

Süre: 1 GÜN

Leave a Comment

Your email address will not be published.