TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Hedef Belirleme 

0 Comments

Eğitimin Amacı:

Her bireyin bir hayali ve amacı vardır bu arzularının gerçekleşmemesinin tek sebebi kesin bir HEDEF leri nin olmamasından kaynaklanır.

Hedef noktanız kesinleşmemişse hangi yoldan gittiğinizin hiçbir önemi yoktur.

Ve yapılan tüm istatistikler gösteriyor ki insanların gelecekten umutsuzluğu  temenni  ve gerçek hedef arasındaki temel farklılıkları algılayamamasından kaynaklandığı yönündedir.

Hedefler stratejik plan sürecinde “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur. Gerek bireysel ilerleme, gerekse performansın doğru değerlendirilmesi için önemlidir.

Bu eğitimde amaç, katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemini anlatarak, hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçerikleri:

 •   Hedefleri Eyleme dönüştürmek
 • Arzu edilen hedefi belirleme
 • Değerlerin Hedefe Etkisi
 • SMART Prensibi
 • SWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık
 • Hedef Planlamasında Etkili Zaman Yönetimi
 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri
 • Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi
 • Adil ve objektif hedef verebilme
 • Geçmiş performans kaçakları, gelecek performansı artırma
 • Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
 • Yıllık, Haftalık ve Günlük Planlamalar
 • Planlama Süreci ve Uygulamalar
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Kişisel Vizyon ve Misyon
 • Hedefle İlgili Stratjilerin Belirlenmesi
 • Uygulama Planı ve Kontrol
 • Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler
 • Esneklik ve Farkındalık
 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Eylem Planlarının Oluşturulması


Süre:
 1 gün (6 saat)

Leave a Comment

Your email address will not be published.