TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon 

0 Comments

Amaç

İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları “İletişim; senin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır!” bakış açısıyla görmek, bir dizi zihinsel becerinin ve bunların bütünlüğünün kazanılmasını gerektirmektedir.
Bu konuşma, kurum bilincini aşılamak, iletişim becerilerini artırmak, hem birey hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İçerik

Öz kaynakların farkına varmak ve bunları kullanmak
Öğrenmeyi öğrenmek
Nasıl düşünüyoruz
Bakış açılarını geliştirmek
Esneklik ve ahenk geliştirmek
Hedef belirlemek ve amaç saptamak stratejileri
Etkin iletişim
Dilde yeniden çerçevelemek
Hatalar, anlaşmazlıklar – çatışmalar
Kurumdaşlık ve “Biz” bilinci
Sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon stratejileri

Eğitimin Kazandırdıkları

”Biz” bilinci
Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
Motivasyonun yükselmesi
Verimliliğin yükselmesi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Leave a Comment

Your email address will not be published.