TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Liderlik 

0 Comments

21 yy ın dünyasında insanlık, insan beynine ilişkin konularda çok önemli yeni bilgilere ulaşmış durumdadır. Bu bilgiler insanı tanımamız noktasında bizlere ışık tutmaktadır. İnsan beynine ait ulaşılan yeni bilgiler, liderlik kavramına bakış açımızda da önemli kazanımlar elde edebilmemize olanak sağlamıştır. Liderlik kavramı, “Ben kimim?” sorusuyla yakından ilgilidir. Zira kendini bilmeyen insan, başkalarının zihin şifrelerini de çözemez ve bunun sonucunda da liderlik özelliğini gerçekleştiremez. Her insan benzersiz zihin potansiyeli ve şifresi doğrultusunda çok özel bir canlıdır. Aynı zamanda insanlar beyinlerindeki nöronağından dolayı da düşünsel ve duygusal bakımdan benzersiz olma özelliğine sahiptirler. Yani dünyadaki 7 milyar insan, 7 milyar farklı zihin şifresi demektir. Bu nedenle de insanları belli kalıplarla genelleyen insan mühendisliği tarzı yaklaşımların yerine, bireysel zihin şifresinden hareket etmek suretiyle bireyleri tanımaya çalışmak daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Beyin bilimleri de bu konuya işaret etmektedir. Liderliğin zihin kodları eğitimi kişilerin zihinsel potansiyellerine ve benzersizliklerine dikkat çeken, “Ben kimim?” ve “Liderlik özelliklerim neler?” gibi sorulara da bireysel farklılıklar doğrultusunda cevap bulabilmeye ışık tutan bir eğitimdir.  Kişinin kendini tanıması konusunun ve liderliğin zihin kodlarının tüm detaylarıyla analiz edildiği eğitim aşağıdaki ana başlıklar altında verilmektedir.Bilgi, beyin ve değişim: Bilgi, beyin ve değişim arasındaki ilişki. İnsan beyninin nöroplastisite özelliği. Nöroplastisite kavramının liderik ve yönetim becerileri üzerindeki etkileri.Ben Kimim?: Sorusu doğrultusunda kişinin kendini keşfetmesinin yöntemleri. Kendimi ve insanları keşfediyorum.

Zihnin şifresi:  Zihin kavramına ve şifresine genel bir bakış. Zihnin şifresinin çözülmesi. Liderlik, yönetim ve zihin şifresi arasındaki ilişki. Zihni özgürleştirmek. İletişim kavramını zihnin şifresi doğrultusunda analiz etmek. Kişinin kendi kişisel zihin şifresinden hareketle işinde ve özel hayatında potansiyellerini gerçekleştirmesinin yolları.

İnsan beyni: Hayatımızı anlamlandıran ve yöneten temel organımız beynimizi ve sırlarını keşfetmek.  Algı, bilgi, ego ve mutluluk kavramlarının beynin işlevsel özellikleri kapsamında analiz edilmesi. Olumsuz iç sesin kontrol altına alınması. Beynimizin liderlik açısından önemli olan bazı fonksiyonel özellikleri. Nöronlar ve nöronağı. Liderin nöronağı. Nöronağı ve empati ilişkisi. Hafıza ve hafıza teknikleri.

Algısal düğümler: Olumlu ve olumsuz algısal düğümler. Odaklanmak ve şartlanmak. Bilinç ve bilinçdışı.

Zekâ ve merak alanı: Yetenek bakımından kişisel potansiyellerimiz nelerdir ve bunları nasıl keşfedebiliriz? Kişinin benzersiz zeka şifresinin çözülmesinde destek alınabilecek yöntemler. Zeka ve motivasyon ilişkisi. Zeka ve meslek ilişkisi. Takım çalışmasından yetenek şebekesine zihinsel dönüşüm.

Kişilik: Karakter, huy ve benlik kavramları. Kişinin kendine özgü düşünce, davranış ve eylemlerinin dili olan karakter özelliklerinin deşifre edilmesi. Karakter özelliklerinde nöroplastisite özelliği. Liderlik açısından önemli olan bazı karakter özellikleri. Liderin ihtiyaçlarını anlamak.

Liderlik: Liderlik kavramına zihin şifresi doğrultusunda sıra dışı bir bakış. Sezgi kavramı. Liderin motivasyonu, değişimle etkileşimi, ihtiyaçları ve sentezleme becerisi. Liderlikte duygusal zeka. Liderin insanları tanımak noktasında kelime anahtarından destek alması. Liderlerin tipolojisi. Liderlikte kültürel etkiler. Liderliğin zihin kodları.

Leave a Comment

Your email address will not be published.