TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Liderlik Etkin Yöneticilik Eğitimi 

0 Comments

Eğitimin Amacı: Bu eğitime katılarak gelecekte müdür, müdür yardımcısı, şef, amir, takım lideri ve benzeri pozisyonlarda rol alabilecek bütün yönetici adaylarına, hem kendileri hem de sorumlu olacakları şirkete veya kuruma karşı “insanı yönetme ve onlara liderlik etme” noktasında gerekli bilgi ve davranış kültürünü kazandırmaktır. Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi ile, kurum bünyesinde çalışan tüm insanları bir araya getirebilen ve istenilen başarıyı elde edebilmek için doğru bir şekilde motive edebilen yönetici, kurumun başarısını büyük ölçüde arttıracaktır.

Eğitimin İçeriği:
Yönetici Kimdir ?

  • Lider Kimdir ?
  • Lider ve Yönetici arasındaki farklar
  • Başarılı Liderin özellikleri
  • Liderlik Stili ve özellikleri
  • Liderin çalışan motivasyonu üzerine etkisi
  • Değişim Liderliği
  • Bir Lider Neler Yapabilir
  • Değişim Liderliği
  • Vizyoner Liderlik

Eğitim Süresi

1 Gün

Leave a Comment

Your email address will not be published.