TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Liderlik

0 Comments

ETKİN LİDERLİK

Yönetimde bir yönetici değil, Lider olunması gerekmektedir. Çünkü kurumun geleceğe hazırlanması, bugünü başarabilmesi için Lidere ihtiyacı vardır.

Liderlik  becerilerinin geliştirilmesi, her kademedeki Bireyler ve tüm şirket yöneticileri için çok önemli bir gerekliliktir.

Eğitimde, yönetim anlayışında sağlanabilecek gelişmeler açısından gerekli olan temel yönetim unsurlarını ve fonksiyonlarını, liderlik yaklaşımlarını ve modellerini, gerekli planlama faaliyetlerini düzenleyebilme, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde ölçümlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, takım oluşturma ve takım üyelerinin motivasyonlarının arttırılması..vb tüm gerekli konular işlenmektedir.

Bir başka ifade ile bu eğitim katılımcılara bir lider olarak ve bir yönetici olarak bilmeleri gereken tüm hususları özümseme olanağı sunmaktadır.

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı bireysel ve iş alanında lider olmak isteyenlerin yeni bir boyut kazanmasını sağlamaktadır. Böylece Lider olmak için gerekli özellikleri üstlenen rolün gereklerin yöntemlerini belirlemek için bir çerçeve oluşturmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Lider Kimdir
 • Herkes Lider olabilirmi
 • Başarılı ve başarısız liderliğin ayırımı
 • Liderin Yönetim Becerileri
 • Birlikte Çalışanlarla ilişki ve iş birliği
 • Güven sağlamak
 • Ekip için sorunları çözme becerisi
 • Zamanı yönetebilmek
 • Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
 • Durumsal Liderlik Modeli
 • Liderlik Rolleri Ve Görevleri
 • Etkin Liderlik Özellikleri  Ve Durumsal Liderlik
 • Liderlik Becerilerinin Kazanılması Ve Geliştirilmesi
 • Liderlikte iletişim becerileri
 • Liderlik doğuştan mı veya öğrenilebilir mi

Eğitimin Süresi:  1 gün 8 Saat

Leave a Comment

Your email address will not be published.