TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

NLP İlkeleri İle Satış 

0 Comments

Satış; karşımızdaki kişinin zihninde pozitif bir deneyim yaşamasını sağlayarak, düşünce ve davranışını etkileyerek ikna etmek ve böylece ürünümüzü hayatına geçirecek motivasyonu yaratmaktır. Bu tarife göre; ürünle ilgili detayları çok iyi bilmek ve anlatmak, kişileri satış uzmanı yapmaya veya satışta başarılı olmaya yetmemektedir.

Her insanın, dünyayı algılama şekli farklıdır. Ancak algıladıklarımıza anlam kazandırma ve düzenlemeyle ilgili belirli temel yollar vardır. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun ikna etmek istiyorsak, onun dünyayı nasıl algıladığını, hangi verilere önem verip vermediğini anlamak ve ona göre iletişim kurmak kaçınılmazdır.

Bu eğitim, katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişiler satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirecekleri için işlerinde daha mutlu ve başarılı olacaklardır.

İçerik

 • NLP Nedir?
 • NLP, Nasıl Fark Oluşturuyor?
 • NLP nin Varsayımları
 • NLP Satışta Nasıl Kullanılır?
 • Kişiliklere Göre Yaklaşımlar
 • NLP İlkeleri ile İkna Stratejileri
 • Satışta İknanın 10 Sırrı
 • Müşterilerle Uyum ve Ahenk Kurma
 • Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyonu Bilmenin Satıştaki Rolü
 • Temsil Sistemlerine (Görsel, İşitsel, Dokunsal) Göre Satış
 • Göz Erişim İpuçları
 • Beden Dili
 • Çevre Dili
 • İletişim ve Dil Unsurlarının Satışta Kullanımı
 • Meta Model Dil Kalıplarıyla Müşteriyi İkna
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Aktif Dinleme
 • Ürünle Temas
 • İtirazlar
 • İhtiyaçlar
 • Karar Verme
 • Satış Kapama
 • Pareto Analizi
 • Öğrenmenin Basamakları

 

Süre: 1 gün (6 saat)

Leave a Comment

Your email address will not be published.