TELEFON :

0543 507 59 89

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Uzaktan eğitim

Uzaktan Eğitim Nedir

0 Comments

Eğitimde her geçen gün yeni bir gelişme olmaktadır. Bu gelişmeler kimi zaman zorunlu olurken bazen de dünya standartlarına yaklaşmak için yapılmaktadır. Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi de buna benzer bir etki içerisinde olmaktadır. Eğitim nesillerin nasıl olacağını belirler. Bunun için de çağın gereksinimlerinin karşılanması önemli bir noktadır. Bu doğrultuda 21. Yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim sistemi hızla bütün dünyada yaygınlaşan bir sistem haline gelmiştir. Bu sistem ile belli bir mekân ve zamana sıkışan müfredat daha kullanışlı bir duruma gelmiştir. Zamanın daha verimli kullanılması ders gören bireylerin farklı aktivite ya da işler yapmasına olanak tanır. Özellikle herhangi bir iş kolunda çalışan bir birey için kendisini farklı alanlardan geliştirme çok fazla zorluk teşkil etmekte. Uzaktan eğitim ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. Görülen dersler istenilen zamanda izlenilebilir olması özellikle bu şekil sorunlar yaşayanlar için önem arz eder. Uzaktan eğitim ile sertifika almak ve farklı yönlerden de kendisini geliştirmek isteyenler için etkili bir sistemdir.

Uzaktan Eğitim Özellikleri

Her ne kadar uzaktan eğitim tarihi çok uzun bir döneme denk gelse de özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda daha etkili ve güçlü uygulanmaktadır. Zaman ve mekân fark etmeden istenilen tarih ve internetin olduğu her yerde görülen eğitim modelidir. İnsanları uzaktan eğitim nedir sorusunun cevabını aramaya iten en önemli şey artık hemen hemen her ülkede yaygın olarak kullanılmasıdır. Uzaktan eğitim modelinin en önemli aracı teknolojidir. Teknoloji ile eğitim verilir ve yine teknoloji ile belli bir disiplin sağlanır. Yaygın olarak açık öğretim ile karşılaştırması yapılmakta ve karıştırılmaktadır. Fakat ikisi birbirinden farklı modellerdir. En önemli ayrımları ise uzaktan eğitim üzerinde görülen derslerin canlı olmasıdır. Oysaki açık öğretimde böyle bir olanak yoktur. Uzaktan eğitim sadece var olan eğitim sisteminde değil birçok sertifika veren site için de aktif olarak kullanılan bir modeldir.

Uzaktan Eğitim Faydaları

Uzaktan eğitim faydaları bakımından birçok önemli noktaya sahiptir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Uzaktan eğitimde mekân zorunluluğu yoktur. Normal eğitimde bir kuruma bağlı kalmak ve o kurumun kurallarına göre derslerin görülmesi öğrencilerin rahat bir ortamda ders görmesinin önüne geçer. Fakat bu tür eğitim modellerinde internetin olduğu her yerde görülebilir olması
  • Bu eğitim modelinde belli bir zamana bağlı kalmak zorunluluğu yoktur. Bu avantajı sayesinde özellikle farklı aktiviteler de yapılabilir. İstenildiği an ders kayıtlarının izleniliyor olması bireylerin derslere daha çok odaklanmasını sağlar.
  • Uzaktan eğitim modelinde belli kurallara bağlı kalma zorunluluğu yoktur. Bu sayede eğitimde odak nokta eğitimi gören bireyler olmaktadır. Kullanılacak yöntemler tamamen öğrencinin gelişimine yönelik olmaktadır.
  • Eğitimde her öğrenci eşit şartlarda olur. Anlaşılmayan bir konu rahat bir şekilde tekrar yapılabilir. Bu da başarılı olma oranının daha fazla olması demektir.
  • Uzaktan eğitim sayesinde herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olan bireyler de bu derslere rahat bir şekilde katılabilir. Bu sayede daha fazla insan eğitim ile buluşmuş olur.
  • Özellikle iş sahibi insanların eğitim görmelerini sağlar.

Uzaktan Eğitim İle Sertifika Almak

Bu eğitim modeli ile sertifika almak oldukça avantajlıdır. Herhangi bir konuda uzmanlaşmak isteyen her birey bu sayede sertifika alabilir. Bununla beraber uzaktan eğitim ile sertifika almak isteyen bireylerin sık sık kafalarına takılan sorular olmaktadır. Bunlardan en önde geleni ise uzaktan görülen dersler ile alınan sertifikanın nerelerde kullanılabilir olmasıdır. Bu model ile alınan sertifikalar normal olarak alınan sertifikadan hiçbir farkı yoktur. Yani yüz yüze alınan herhangi bir alana dayalı sertifikanın geçerli olduğu bütün yerlerde uzaktan eğitim ile alınan sertifikalar da geçerlidir. Bu yolla sertifika alımı oldukça basit olup derslerin tamamlanması ile girilen sınavda başarılı olma şartı aranır. Sınav sertifika alınıncaya kadar aktif olunur ve birden fazla girilme hakkı vardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.