TELEFON :

+38348166227 / 00355684589833

E-POSTA :

info@ilsevenakademi.com

Yönetimde Müzakere Teknikleri Eğitimi 

0 Comments

Amaç:

Müzakereler iletişimin kaçınılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Kurum içinde her yönetici sonuca ulaşma ve çözüm ihtiyaçları doğrultusunda fikir alışverişinde bulunma ve iletişim kurmak zorundadır. Yönetimde Müzakere Teknikleri Eğitimi; Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini yani verimli bir şekilde karşılıklı uzlaşılabilmesi için yöneticilere gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Müzakere etme becerilerinin gelişmiş olması ve güven duygusunun yaratılması, hedef odaklı, kazan-kazan prensibine dayalı, verimli görüşmelerin yaşanmasını sağlayacaktır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcıların konuya ilişkin temel davranış kalıplarını benimsemesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Katılımcı Profili:

Yönetici ve yönetici adayları

Eğitim Detaylerı:

Müzakerenin Anlamı,

Müzakerede Taraf Olmak,

Müzakerenin Amacı,

Temel Müzakere Becerileri,

İletişim Teknikleri ve Becerileri,

Davranış Kalıpları İle Müzakere Teknikleri,

Beden Dilinin Dilinin Kullanımı,

Kendini ve Karşısındakini Tanıma,

Uyum Sağlama,

Görsellerle İletişim,

İşitsellerle İletişim,

Dokunsallarla İletişim,

Dinleme,

Empati,

Hipnotik dil,

Müzakere Süreci,

Hazırlık ve Planlama,

Göz Erişim İpuçları,

Dirençler ve Bahanelerle Başetme Becerileri,

Uzlaşma ve Anlaşma,

Çatışmaların Yönetimi,

Tartışma Becerileri ve Uygulanabilecek Teknikler

Süre: 2 GÜN

Leave a Comment

Your email address will not be published.